Algemene voorwaarden

Jaargang 2017

Volgen van lessen

1. Besluit je na de proefles te komen trainen. Dan betaal je bij de eerst volgende les, 1 maand lesgeld plus eenmalig inschrijfgeld vooruit.
2. De contributie dient te worden betaald voor de eerste nieuwe les van de nieuwe maand. Vaak krijg je hiervan van ons bericht.
3. Er dient eenmalig inschrijfkosten te worden betaald. Deze inschrijvingskosten worden eenmalig verrekend.
4. Bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag stoppen de lessen van de betreffende leerling en wordt de toegang tot Van Ark Kungfu Academie stop gezet.
5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het lidmaatschap te delen met anderen.
6. De school behoudt zich het recht om tarieven, contributie, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
7. Binnen de school hanteren wij onze schoolregels.
8. Het volgen van lessen is op eigen verantwoordelijkheid van de leerling.
9. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
10. Er zal geen compensatie plaats vinden op het lesgeld als je lessen mist.
11. Heb je een blessure of slechte gezondheid, meldt dit dan voorafgaand aan de les.

Opzegging

12. De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand. Wij vinden het fijn als je dit ons persoonlijk meldt.
13. Ben je te laat met opzeggen dan ben je de school nog 1 volle maand lesgeld verschuldigd.

Aansprakelijkheid

14. De Van Ark Kungfu Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die zijn ontvreemd, noch voor beschadigingen.
15. De Van Ark Kungfu Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding, waardevolle spullen, voertuigen of anderen eigendommen.