Schoolregels


De Van Ark Kungfu Academie is een school, die gelooft in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door mensen. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze lessen te voorzien. Hierbij gelden de volgende schoolregels.


  • Respect voor de leraar, assistenten en medestudenten. Respecteer jezelf, de medemens waarvan ouderen in het bijzonder.

  • Wangedrag (fatsoen, pesten, gedragingen die normen en waarden overschrijden), worden niet getolereerd en kan leiden tot directe stopzetten van lidmaatschap of samenwerking.

  • Elke vorm van agressie (geweld en intimidatie), discriminatie, ongewenste intimiteiten, diefstal wordt niet geoorloofd. Zowel binnen als buiten de sportschool.

  • Kom op tijd voor de training (5 of 10 min. van te voren).

  • Let op tijdens de training en wees geen storende factor tijdens de les (zet je telefoon bijvoorbeeld uit of op stil).

  • Loop niet te koop met geleerde technieken en leer niets zonder toestemming van de leraar aan een ander.

  • Wees sportief en behulpzaam in de sportschool. Vriendelijkheid en positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de sportschool worden gewaardeerd.

  • Geef het goede voorbeeld voor je medestudenten, train serieus.

  • In het begin is onze kung fu kleding niet verplicht, maar wel op prijs gesteld t.b.v. de uniformiteit. Kom niet in al te schaarse of uiterst opvallende kleding.